Privacyverklaring

Website
Persoonlijke gegevens van klanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Guus Knoops fijne houtbewerking houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Meer informatie hierover vindt u in onze Privacyverklaring.

Privacyverklaring
Guus Knoops fijne houtbewerking is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Guus Knoops fijne houtbewerking houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

  • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door Guus Knoops fijne houtbewerking.
  • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan Guus Knoops fijne houtbewerking uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst.
  • Wanneer u contact heeft met Guus Knoops fijne houtbewerking om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn, per e-mail, via het contactformulier, of via social media.
  • De uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole.
  • De behandeling van klachten, vragen en geschillen.

Beveiliging en bewaartermijn
Guus Knoops fijne houtbewerking gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Guus Knoops fijne houtbewerking ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Guus Knoops fijne houtbewerking toegang tot uw gegevens. Guus Knoops fijne houtbewerking bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

E-mail
Uw e-mailadres wordt door het Guus Knoops fijne houtbewerking enkel gebruikt voor het toesturen van noodzakelijke informatie betreffende door u aangevraagde offertes, verstrekte opdrachten en daarmee samenhangende aangelegenheden

Gebruik persoonsgegevens door derden
Guus Knoops fijne houtbewerking  laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Guus Knoops fijne houtbewerking behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op, via het contactformulier.